Angående fel i annons senast 3 arbetsdagar efter införande. Angående fel i faktura omgående, dock senast 20 arbetsdagar efter fakturadatum. Ingen reklamationsrätt vid sen bokning eller försent lämnat material.