Annonser skall beträffande innehåll och utformning följa tidningens policy. Tidningen förbehåller sig rätten att avböja annons